Közösségi média marketing

Átfogó megoldások

Közösségben az erő

A közösségi média marketing, mint új tevékenységterület

Social média napjainkban​

A közösségi média megváltoztatta életünket, a módot, ahogy informálódunk a legfrissebb hírekről, ahogy tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, barátainkkal, családunkkal és egy teljesen új mar­ke­ting­lehetőséget teremtett a cégek számára.

A közösségi média erős, meg­ren­dít­he­tetlen és velünk fog még maradni egy ideig. Egy 2022-es adat szerint jelenleg 5 milliárdan használják az internetet világszerte, ami a világ populációjának majdnem 63%-át teszi ki. Ebből 4,65 milliárdan a közösségi média felhasználói. Ezáltal az online világ ezen része az egyik legjobb felület arra a célra, hogy már­ka­ként elérjük célcsoportunkat.

Habár előszeretettel rándítanak vállat az emberek, hogy ugyan, a közösségi média marketinget bárki meg tudja csinálni seperc alatt, ha valóban jó eredményeket akarunk elérni, akkor erre sok időt, energiát kell fordítani a tervezéstől a tar­ta­lom­gyár­táson át a kivitelezésig, az ügyfélezelésig és az utókövetésig, elemzésekig.
No és akkor ebben a bejegyzésben a hirdetésekről még nem is beszéltünk, ahol komoly pénzek is kockán foroghatnak a meg­felelő szakértelem függvényében.

Legfontosabb lépések

Célközönség elérése

Felkutatjuk a potenciális ve­vőket, ü­ze­ne­­te­in­ket a releváns ügy­fel­eknek juttatjuk el

Figyelem­felkeltő hirdetés­szöveg

Ütős hirdetés kreatívokat készí­tünk, melyek fi­gyel­met ragad­ják meg, hanem a már­ka­­é­pí­tés­ben és fontos sze­re­pet ját­szanak.

Folyamatos kampány-menedzsment

Nemcsak el­ké­szít­jük, de fo­lya­ma­tosan fe­lü­gyel­jük, fi­no­mítjuk is kö­zös­ségi média kam­pányát.

Hatékony hirdetési módszerek

Retargeting hirdetés, sales funnel, dina­mikus remar­keting, konverzió­követés, tesztelés stb… Otthon vagyunk minden hirdetési tech­nikában

Érthető beszámoló

Érthető és át­látható riportokat készítünk Önnek a még hatéko­nyabb együtt­működés érde­kében.

További szolgáltatásaink

Grafikai tervezés

Arculati elemek, logók, névjegykártyák, hirdetési kreatívok igényekre szabva stílusosan

Content marketing

Egyedülálló, kreatív keresőoptimalizált tartalom, létrehozás

Versenytárs elemzés

Számos eszközzel tanulmányozzuk ügyfeleink piacát és versenytársait – kiismerjük, majd meghaladjuk őket.