Stratégia

Pragmatikus, személyre szabott koncpeciók

Személyére, vállalkozására szabott megoldások

A hatékony stratégia a siker egyik leg­meg­ha­tározóbb kulcsa

Mi az online marketing stratégia?​

Az online marketing stratégia lényegében olyan tevékenységek összességét jelenti, amelyek a digitális marketingen keresztül segítenek elérni a kitűzött célokat.

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy az online marketing stratégia, és az online marketing kampány két különálló dolog.
A stratégia azon tevékenységek sorozata, amelyek segítenek elérni az átfogó marketingcélt, vagy célokat. Ezek a különálló tevékenységek a kampányok.

Cégünket tanácsadói és értékesítés támogató hozzáállása teszi egyedivé a piacon. A klasszikus marketing szolgáltatások mellett hosszú távú, eredményorientált és méréseken alapuló stratégiai együtt­műkö­dések­kel tudjuk a legjobban bizonyítani szakmai hozzáértésünket.

Kiemelten fontosnak tartjuk a stratégiai gon­dol­ko­dást, meg­va­ló­sít­ható koncepciók tervezését. Közel egy évtized marketing stratégia ta­pasz­ta­la­tát osztjuk meg ügy­fe­le­ink­kel nap mint nap, melynek kö­szön­he­tő­en mi is folyamatosan tanulunk és új ki­hí­vá­sok­kal, megoldandó helyzetekkel szembesülünk.

Stratégiai lépések

Akcióterv

Elemezzük a je­len­le­gi ter­mé­ke­ket, szol­gál­ta­tás­okat, árakat, cél­közönséget il­let­ve az értékesítési folyamatot, majd akciótervet ké­szí­tünk

Brand

Megvitatjuk a céges márka sajátosságait, a márkaértékeket, vizuális illetve egyéb arculati elemeket

Weblap

Átnézzük a jelenleg használt online marketing eszközöket: weblapokat, landing oldalakat, közösségi média platformokat

Hirdetések

Auditáljuk az online marketing fiókokat, hir­de­téseket: Google Ads, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok és egyéb PPC fiókokat

Webanaltitika

Átnézzük az analitika és a mérési rendsze­reket, majd meg­tervezzük az adat­gyűjtés, adatelemzés, fejlesztés illetve utánkövetés ciklusokat

További szolgáltatásaink

Versenytárs elemzés

Számos eszközzel tanulmányozzuk ügyfeleink piacát és versenytársait – kiismerjük, majd meghaladjuk őket.

Webanalitika

A webanalitika és a honlap látogatottságának mérése hozzátartozik bármely hirdetéskezelési szolgáltatáshoz

PPC hirdetések

Kereső, vizuális és audiovizuális hirdetéskezelés a Google illetve számos egyéb hirdetési felületen